• Тел. +38 (057) 768-07-92

  • Факс. +38 (057) 315-21-39

  • Україна, 61085, м. Харків,

    вул. Академіка Проскури, 1 а/c 2831

 
 

Електрообладнання для локомотивів:

Комплект електрообладнання для антиюзового та протибоксувального захисту

КЕ «БЗБ» призначений для заміни датчиків боксування ДБ-019 та їх аналогів.

 

КЕ «БЗБ» забезпечує:

  • Стикування з системою АЛС-МУ з виконанням наступних функцій:

- живлення електронних ланцюгів імпульсних сигналів обертання системи АЛС-МУ;

- прийняття та нормалізація імпульсних сигналів обертання від АЛС-МУ;

  • Стикування з КЕ «БАРС» з виконанням наступних функцій:

- формування сигналу на зниження гальмівного зусилля для КЕ «БАРС» при рекуперативному гальмуванні (у разі виникнення умов переходу в юз або боксування);
- передачу в КЕ «БАРС» інформації про поточну швидкість руху електровоза для забезпечення функції стабілізації швидкості (обмеження) відповідно до значення швидкості, обраного машиністом;

  • Виконання функцій протибоксування:

- формування команд на включення виконавчих реле запобігання боксуванню або юзу колісних пар 1-ї пари тягових двигунів секції;
- формування команд на включення виконавчих реле запобігання боксування або юза колісних пар 2-ї пари тягових двигунів секції;

- обчислення швидкостей обертання кожної колісної пари секції;

- обчислення прискорень обертання кожної колісної пари секції;
- аналіз наявності умов для боксування та юзу колісних пар за швидкістю обертання та прискорення конкретної колісної пари;

- введення поточних діаметрів колісних пар ( коректного обчислення швидкостей та прискорень);
- діагностику ланцюгів імпульсних датчиків;
- діагностику виконавчих реле;
- архівування аварійних подій;
- архівування поточних параметрів під час випробувань;
- відображення поточного стану на індикаторах блоку (наявність або відсутність боксування або юза) по кожній колісній парі;

- відображення поточного стану на індикаторах блоку (стану ланцюгів датчиків обертання) по кожній колісній парі;
- відображення поточного стану на індикаторах блоку (результатів діагностики датчиків обертання) по кожній колісній парі;

  • Виконання функцій контролю працездатності:

- перевірку працездатності обладнання КЕ «БЗБ» в умовах цеху з використанням самих блоків комплекту;
- перевірку працездатності обладнання КЕ «БЗБ» безпосередньо в електровозі.